top of page

Bezpečnost látek používaných pro výrobu kosmetiky

Pokud to máme vzít skutečně od píky, slušelo by se říct, že i přírodní látky mohou škodit. Nikomu asi nepřijde divné, že se v přírodě nacházejí látky prudce jedovaté. Mohou být anorganické (např. oxid uhelnatý), ale hlavně organické povahy - rostlinného (ricin) či živočišného původu (každý ví, že se barevné žáby neolizují).


Otec moderní toxikologie Paracelsus je autorem úžasné poučky: Každá látka je jed, záleží jen na množství. Abychom si ukázali, že tato poučka je platná také mimo univerzitní laboratoře, vezměme si jako příklad vodu. Bez vody člověk přežije maximálně pár dní. Nikoho by nenapadlo, že voda může být pro člověka jedovatá. Ale pokud vypijeme 8 l vody během velmi krátkého časového úseku, porušíme tím iontovou rovnováhu v těle, jenž vyústí v úmrtí. Proto bychom neměli zapomínat, že k přírodní kosmetice musíme přistupovat stejně jako ke komerční chemické. Jakákoli látka může vyvolat tzv. nežádoucí reakci (Adverse Event).


Ale teď už se zaměříme na látky, kvůli kterým tento článek čtete - uměle připravené chemické sloučeniny. Pokusím se co nejlépe vysvětlit posuzování těchto látek pro lidský organismus.


Musíme si uvědomit, že:

  • Látky se testují určitou standardizovanou metodologií (nemusí se zachytit nebezpečnost konkrétní sloučeniny).

  • Chemické látky se netestují na lidech.

  • 10 milionů nových chemikálii je syntetizováno ročně!!!

  • Látka může být přírodního nebo chemického původu (stejné INCI).

  • U přírodních látek záleží na způsobu extrakce z původní organické matrice (ořechy, ovoce).

  • Čistota látek - záleží na dodavatelích, látky mohou obsahovat stopové množství dalších nežádoucích látek.


Tím jsem chtěl říct, že když si vyhledáte konkrétní chemickou sloučeninu v databázi, u které vás zajímá její bezpečnost v kosmetice, a zjistíte, že je bezpečná, neznamená to, že tomu tak ve skutečnosti je. Ukážeme si to na konkrétním příkladu:


Polyglyceryl-10 Laureate - tato látka je definovaná jako FAJN v jedné nejmenované české databázi chemických látek. ALE, pokud vám nestačí jen to, že někdo vám řekne, že tento Laureate je fajn a chtěli byste mít skutečně jistotu, tak se dá jít dále a porozhlédnout se za oponu. Najednou zjistíte, že tato látka je spojována s nízkým rizikem rakoviny, vývojou a reprodukční toxicitou. Dalším vodítkem by mělo být, že pro tuto látku existuje jen omezené množství dat, aby byl znám její celkový efekt na organismus.


Hlavní problém syntetických látek používaných v kosmetickém průmyslu je ten, že i když jsou hodnoceny s nízkým rizikem pro člověka, tak takových látek na sebe aplikujeme desítky každý den. A nikdo vám nezaručí, že tato expozice je pro vás bezpečná (není v možnostech moderní vědy tyto efekty měřit). Proto považuji za bezpečné používat jen kosmetiku s co největším obsahem komplexních sloučenin. Např. včelí vosk, jenž je směsí až 284 jednotlivých chemických látek. Obsah těchto látek v matrici je přirozený a jak včelám ani lidem neškodí. Ale pokud extrahuji z včelího vosku jednu látku a tu použiju v kosmetickém přípravku, tak mohou vzniknout hned dva problémy. A to, že látka může obsahovat nežádoucí chemické látky použité při extrakčním procesu a za druhé může být použita v kosmetickém výrobku v nepřirozeném poměru. A jak nás již Paracelsus varoval před několika staletími, vysoká expozice i té nejzdravější látky na světě může způsobovat nežádoucí reakci těla.


Každý z nás je zodpovědný sám za sebe. Celkový výsledek kvality našich životů je tvořen nekonečným množstvím malých rozhodnutí - např. nakupování kosmetiky. Pravidla pro výběr chemicky nezávadné kosmetiky naleznete ZDE:


87 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page